لینک های دسترسی

جنرال پاکستانی: تندروان در منطقۀ کلیدی سرحدی شکست خوردند.


یک جنرال پاکستانی میگوید عساکر، تندروان طالب را در یکی از مناطق کلیدی در امتداد سرحد افغانستان، شکست داده اند.

تورن جنرال طارق خان میگوید منطقۀ باجور در شمال غرب پاکستان اکنون تحت کنترول قوای نظامی قرار دارد.

خان در جریان یک سفر روز شنبه توسط هلیکوپتر بمنطقه بخبرنگاران گفت که شورشیان در جنگ جهت حفظ آن منطقۀ مهم استراتیژیک شکست خوده اند.

این جنرال که از عملیات نظامی درانجا نظارت میکند همچنان پیشگوئی کرد که ماموریت علیۀ افراطیون دران منطقۀ نیمه خودمختار تا ختم سال جاری تکمیل خواهد شد. این منطقه شامل هفت حوزۀ قبایلی میباشد.

قوای نظامی پاکستان ادعا میکند که در حدود ۱۵۰۰ جنگجوی طالب را کشته است.

XS
SM
MD
LG