لینک های دسترسی

اوباما میگوید برای جنگ روی بودجه آماده است.


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید برای مبارزه روی اصلاحات وسیعی که در پیشنهاد بودجۀ خود تعهد کرده، آماده است.

آقای اوباما در بیانیۀ هفته وار روز شنبۀ خود گفت این را درک میکند که تصویب بودجۀ جدید آسان نخواهد بود. او میگوید بعضی از مواد آن چون پلان قطع تقاوی ها برای شرکت های نفت و بانک ها، با مقاومت فعالین و گروه های دارای منافع خاص، مواجه خواهد شد.

او میگوید این بودجه تعهداتی را که در مبارزات انتخاباتی خود نموده بود، بشمول وعدۀ قطع کاهش مالیات برای متمولین، برآورده میسازد.

سناتور ریچارد بر، از ایالت نارث کرولاینا، در پاسخ حزب جمهوریخواه، در مورد مصارف این بودجۀ جدید که در حدود سه تریلیون دالر است، شکایت کرد. او آنرا بزرگترین افزایش در مصارف حکومت فدرال در تاریخ ایالات متحده خواند.

XS
SM
MD
LG