لینک های دسترسی

بحران اقتصادی در کشور های فاقد ثبات سیاسی بیشتر حس میشود


بحران اقتصادی که دامن گیر جهان شده است خاصتاً در کشورهاییکه مواجه با حالت غیریقینی سیاسی اند، بیشتر احساس می شود.

تحلیل گران می گویند حکومتهای ضعیف که در بخش اقتصاد کار زیادی نه کرده اند زیاتر مواجه به نارامی های اجتماعی و شورش های مسلحانه می باشند و در قسمت پاکستان این مطلب خوب صدق می کند.

مطابق به نظر تحلیل گران، پاکستان یکی از آنجمله کشورهاییست که می تواند نمونه بارز آن دسته کشورهای باشد که در آنجا فشارهای اقتصادی ناارامی را بوجود آورده و حکومت را به خطر میکشاند.

دریک جلسه استماعیه کانگرس، آمراستخبارات ملی، دینس بلیر گفت، وسعت بحران اقتصادی جهانی نمایانگر ارتباطیست که بین شورش مسلحانه و بی ثباتی اقتصادی وجود دارد.

بلیر میگوید، حکومت پاکستان در شرق و شمال تسلط خودرا از دست می دهد.و حتی در مناطق پیشرفته پاکستان، مشکلات اقتصادی باعث مایوسیت شده و حکومت ضعیف سبب شده است در آنجا افراطیت رشد بیشتری داشته باشد.

رشد اقتصادی در پاکستان توقف نموده است، و بهای محروقات و مواد غذایی بلند رفته است، با انکه تورم اقتصادی نسبت به سال گذشته کمتر بوده ودر حدود ٢٠ در صد بوده است.

شجاع نواز امر مرکز جنوب آسیا در شورای اتلانتیک میگوید این همه باعث میگردد تا بنیاد گرایی رشد نماید.

نواز میگوید، من نمی دانم که ایا آنها به اخبار اقتصادی زیاد گوش می دهند یانه، مگر طالبان بخوبی می دانند که وقتی حکومت از خدمت به مردم ناتوان است و به مردم برق و سایر مایحتاج را فراهم کرده نمی تواند و نرخ اشیا خاصتاً مواد غذایی بلند می رود، آنها به مردم خواهند گفت که طالبان می توانند این وضعیت را تغیر بدهند.

طی گزارشی شورای اتلانتیک گفته است، وقت در پاکستان ازدست می رود و باید به این کشور حدود چهار تا پنج ملیارد کمک عاجل صورت گیرد.نواز میگوید این پول برای پاکستان مسئله حیات میباشد.

XS
SM
MD
LG