لینک های دسترسی

واشنگتن پوست: مشکلات روی تعین تاریخ برگزاری انتخابات در افغانستان


بروز پنجشنبه در روزنامه واشنگتن پوست به قلم پامله کانستبل، آمده است که مشکلات روی تعین تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سیاست درونی افغانستان را روشن ساخته و سوالات را در مورد انتقال قدرت دموکراتیک تحت حمایه غرب بلند شده است.

این بحران حامد کرزی رئیس جمهور را مورد فشار قرار داده است. او امید وار است بعد از هفت سال ریاست جمهوری دوباره انتخاب شود.

او در مقابل تعداد زیاد رقیب های قرار دارد که میخواهند او را به هر قیمتی شکست دهند. آقای کرزی در مقابل اعضای کمیسون مستقل انتخابات نیز قرار داند که تصمیم آنها بخاطر به تعویق انداختن انتخابات مورد حمایه ایالات متحده، ملل متحده و ناتو قرار گرفته است.

در مطلب آمده است، که تا هنوز معلوم نیست ریاست دولت را در جریان تابستان چه کسی عهده دار خواهد شد که توقع میرود شورش طالبان افزایش یافته و تعداد عساکر امریکایی نیز بیشتر میشود.

نویسنده مینگارد، کرزی که ۵۱ سال دارد، زمانی بحیث یک رهبر مشهور و کرزماتیک بخاطر تعهد با سران قبیله و کنفرانس های بین المللی شهرت داشت، اکنون محبوبیت خود را از دست داده و فساد اداری در حکومت او بیش از حد شده است.

او اکنون با کمیسون انتخاباتی که زمانی خود آنرا مقرر نموده بود در تضاد قرار دارد که تصمیم آنها را بخاطر به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات رضایت ندارد. مامورین و ناظرین نیز موافقه نموده اند که وضع جوی نابسامان، امنیت ناکافی و فکتور های دیگر برگزاری انتخابات معتبر را در بهار تقریباً نا ممکن مسیازد.

در ادامه مطلب از منتقدین کرزی نقل شده که میگوید او انتخابات را بخاطری میخواهد قبل از وقت تعین شده توسط کمیسون برگزار کند تا برای کاندید های دیگر فرصت مبارزات انتخاباتی را ندهد.

و راه های دشوار در افغانستان سفر از یک ولایت بدیگر را مشکل میسازد تا کاندید های دیگر بتوانند با مردم در تماس شوند. در حالیکه کرزی میتواند با استفاده از امکانات ریاست جمهوری مبارزات انتخابات وسیعی را اجرا کند.

XS
SM
MD
LG