لینک های دسترسی

Breaking News

شناسائی اختطاف کنندگان مقام ملل متحد توسط پاکستان و سپری شدن ضرب الاجل


حکومت پاکستان میگوید هویت اختطاف کنندگان جان سولکی مامور امریکائی ملل متحد را تثبیت نموده است.

محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان بروز جمعه بخبرنگاران گفت که مقامات کشف کرده اند سولکی در کجا نگهداری میشود. او هویت اختطاف کنندگان را افشا نکرد ولی گفت قوای امنیتی منطقه را محاصره کرده است. او گفت حکومت با احتیاط عمل میکند تا سولکی بطور محفوظی آزاد شود.

ضرب الاجلی را که جبهۀ متحد آزادی بخش بلوچستان تعیین کرده بود، بروز پنجشنبه سپری گردید. آن گروه تهدید کرده بود که اگر تقاضای شان برآورده نشود سولکی را خواهند کشت. اختطاف کنندگان خواستار رهائی ۱۱۰۹ نفر بلوچ شده که میگویند حکومت پاکستان آنها را زندانی ساخته است.

ملل متحد و پاکستان، هردو بکرات برای آزادی سولکی التماس کرده اند. این مقام ۴۹ سالۀ ادارۀ پناه گزینان ملل متحد بتاریخ دوم فبروری وقتی اختطاف شد که موترش در کویته، مرکز ولایت بلوچستان هدف حملۀ ناگهانی قرار گرفت. رانندۀ او درین حمله کشته شد.

XS
SM
MD
LG