لینک های دسترسی

گزارش پیشرفت در تحقیقات حمله بر بازیگران کرکت توسط مقامات پاکستانی


مقامات پاکستانی میگویند در تحقیقات حملۀ مهلک روز پنجشنبه بر تیم کرکت سری لانکا، به پیشرفت هائی نایل شده اند.

مقامات ارشد میگویند در مسیر درستی قرار دارند و بزودی یافته های شان را در مورد این حمله که باعث قتل هفت پاکستانی و جراحات شش بازی کن سری لانکائی و یک مربی شان شد، افشا خواهند کرد.

گزارش ها حاکیست که تحقیق کنندگان سؤ ظن دارند که تندروان داخلی، بشمول اعضای گروۀ دهشت افگن اسلامیست لشکر طیبه که مقر آن در پاکستان است، دران دست داشتند. هند آن گروه را مسؤل حملات ماۀ نومبر بر مومبی خوانده است.

بروز پنجشنبه سلمان تاثیر، گورنر ولایت پنجاب بخبرنگاران گفت که مقامات، حمله کنندگان بر تیم کرکت را شناسائی نموده اند ولی تفصیل بیشتری ارائه نکرد. در عین روز، پولیس رسم های چهار مظنون را منتشر ساخت.

پولیس از تقریباً ۵۰ نفر سؤال قرار کرده و چندین نفر را توقیف نموده ولی کسی رسماً متهم نگردیده است.

XS
SM
MD
LG