لینک های دسترسی

چنگیرای شفاخانه را ترک کرد.


مورگن چنگیرای، صدراعظم زمبابوی که بخاطر تصادم ترافیکی که بمرگ خانمش منجر شد، در شفاخانه تحت تداوی قرار داشت، شفاخانه را ترک کرده است.

گزارش ها از هراری، پایتخت زمبابوی حاکیست که آقای چنگیرای بروز شنبه دیده شد که با مقامات جنبش برای تغیر دیموکراتیک شفاخانه را ترک میکرد.

رهبران منطقه و جهان به مورگن چنگیرای، صدراعظم زمبابوی پیام های تسلیت فرستاده اند. کلیما موت لانتی، رئیس جمهور افریقای جنوبی بروز شنبه طی بیانیه ای ابراز کرد که ازین واقعه تکان خورده و برای آقای چنگیرای آرزوی شفایابی سریع کرد. انجمن مطبوعات افریقای جنوبی گزارش داد که جیکب زوما، رئیس حزب کانگرس ملی افریقا، حزب حاکم آن کشور نیز بیانیۀ مشابهی صادر نمود. ایالات متحده و برتانیه نیز پیام تسلیت فرستاده اند.

قبلاً در طول روز تندای بیتی، وزیر مالیه و رهبر مخالفین حکومت بخبرنگاران گفته بود که یک بدرقۀ پولیس ممکن مانع این تصادم میشد.

منشی عمومی جنبش برای تغیر دیموکراتیک گفت در حالیکه پولیس این تصادم را تحت تحقیق قرار داده، حزب او نیز تحقیقات خود را براه میاندازد.

XS
SM
MD
LG