لینک های دسترسی

پیشنهاد تدویر یک کانفرانس بین المللی در مورد افغانستان و شرکت ایران در کنفرانس


لاس انجلس تایمز مینوسد، هلری کلنتن وزیر خارجه امریکا پیشنهاد تدویر یک کانفرانس بین المللی در مورد افغانستان رانموده ومی خواهد ایران نیز درین کانفرانس حضور یابد.

حکومت اوباما بروز پنجشنبه با تماس دپلوماتیکی با ایران یک گام نزدیکتر شد. و این در حالی صورت گرفت که هلری کلنتن در کانفرانس پیشنهاد شده برای افغانستان، خواستار شمولیت ایران نیز شد.

کلنتن تجویز نموده است که در ٣١ مارچ کانفرانسی در مورد افغانستان که کشورهای منطقه و ستراتیژیک، ناتو وسایر قدرتهای جهان دران شرکت داشته باشد، از طرف ملل متحد دایر گردد.

لاس انجلس تایمز به ادامه گزارش خویش می نویسد که هلری کلنتن درحالیکه در حضور اعضای پیمان ناتو سخن رانی میکرد گفت، هرگاه مفکوره او که او آنرا 'گردهمایی بزرگ' نامید مورد قبول مقامات جهانی قرار گیرد، توقع می رود ایران منحیث همسایه افغانستان نیز شرکت کند.

حکومت اوباما درچندین هفته اخیر تلاش داشته است تماسهای دپلوماتیک را با ایران آغاز نماید. مامورین قصر سفید بار ها گفته اند که آنها مایل اند تماس های با مقامات در تهران در مورد منافع مشترک در یک افغانستان با ثبات داشته باشند.

لاس انجلس تایمزمی نویسد، مقامات ملل متحد ممکن این نظر را استقبال کنند و به گفته برخی از ناظران ایران نیز ازین فرصت خیلی خرسند خواهد بود. ایران ازینکه در منطقه از طرف امریکا منحیث یک قدرت مطرح می گردد، خواهد بالید. ایرانیها در گذشته گفته اند که بدون کمک ایشان مشکلات افغانستان حل شده نمی تواند.

نیویارک تایمز نیز در شماره ششم مارچ درین مورد گزارش داده می نویسد که امریکا از هالند خواهش نموده است تا میزبانی کانفرانس افغانستان را نموده و ریاست آنرا ملل متحد به عهده گیرد. ایران تا به حال در مورد اشتراکش درین کانفرانس که امریکا خواهان شرکت آن میباشد چیزی نگفته است.

به نظر نیویارک تایمز حکومت اوباما میخواهد ازین فرصت استفاده کرده و از موضوع افغانستان در جهت تماس با ایران کار گیرد. در حقیقت این یک هدف عمده سیاست خارجی اوباما نیز می باشد. کلنتن درین مورد گفته است که امریکا در سال ٢٠٠١ نیز برای ثبات در افغانستان با حکومت ایران تماسهایی داشته است.

هلری کلنتن در عین حال لحن شدید خویش را در مورد رهبری ایران حفظ کرده گفت که یکی از دلایلی که امریکا می خواهد سیستم دفاعی راکتی را در اروپا جا بجا کند اقدامات ایران برای انکشاف دادن راکتهای دور برد، وهم اقدامات ایران برای بدست اوردن سلاح هستوي از جانب ایران می باشد.

کلنتن گفته است که بحثهای در مورد کارایایی ایران برای ساختن سلاح های ذروی مورد بحث قرار می گیرد اما در مورد نیت ایران درین زمینه چیزې گفته نمی شود.

نیویارک تایمز می افزاید که تدویر کانفرانس افغانستان به امریکا فرصت می دهد تا نتایج بازرسی ستراتیژی خویش در افغانستان را به هم پیمانان خود در ناتو عرضه کند.

به گفته مقامات وزارت خارجه امریکا پروسه مرور بر پالیسی امریکا در افغانستان در نیمه ماه مارچ تکمیل خواهد شد. قرار است جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا پالیسی جدید را با اعضای ناتو در بروکسل در میان بگزارد.

نیویارک تایمز از قول هلری کلنتن به ادامه می نویسد که جامعه جهانی باید افغانستان و پاکستان را در یک ستراتیژی واحد شامل بسازند. او می گوید مناطق قبایلی میان افغانستان و پاکستان اعصاب مرکزی برای وقایع یازدهم سپتمبر، حملات مادرید و لندن بحساب می رود. او همچنان قتل خانم بوتو و حملات بمبیی را همه به دهشت افگنی درین جا نسبت می دهد.

واشنگتن پوست ضمن پخش گزارش شمولیت ایران در کانفرانس افغانستان می نویسد که ایران بعد از وقایع یازدهم سپتمبر در مورد تشکیل حکومت جدید در افغانستان با امریکا همکاری نمود. اما به مجریدیکه درسال ٢٠٠٢ جورج بش ایران را بخشی ازمحور شیطانی توصیف کرد، مشورت در مورد افغانستان بین دو کشور قطع گردید.

واشنگتن پوست می نویسد که ایران نخواست در کانفرانس ماه دسمبر پاریس شرکت کند. دشواریهای روابط با ایران درین هفته نیز وقتی بروز کرد که رهبر مذهبی ایران گفت که اداره اوباما پالیسی بیراهه روی بش را در قبال حمایت از اسرائیل تعقیب می کند.

علاوتاً ایران رخشانه صابری یک روزنامه نگار ٣١ ساله امریکايی ایرانی الصل را برای یک ماه در بازداشت خود دارد. کلنتن بعد از شرکت در گفتگو با اعضاي ناتو در یک کانفرانس خبری شرکت کرده، ازادی فوری این ژورنالست را خواستار شد.

XS
SM
MD
LG