لینک های دسترسی

برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم، میزان تجارت جهان کاهش خواهد یافت


بروز یکشنبه اقتصاد دانان بانک جهانی پیش بینی نمودند که برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم، میزان تجارت جهان کاهش خواهد یافت.

بانک جهانی طی یک گزارشی میگوید این بحران را که با قرضه های بیهوده املاک در ایالات متحده آغاز شد، در کشور های فقیری که با مشکل اصلی سر و کاری ندارند، باعث مشکلات بیشمار گردیده است.

در نتیجه، گزارش میگوید که کشور های امریکایی لاتین، افریقا و آسیایی شرقی، نه تنها رشد اقتصادی شان متوقف شده است بلکه دسترسی به دریافت قرضه ها هم قطع گردیده است.

ارزیابی سال ۲۰۰۹ بانک جهانی، بمراتب از پیش بینی های خصوصی، تاریکتر است. حتی بدبین ترین ارزیابی ها حاکی از یک رشد اندک در سال ۲۰۰۹ بود. در اواخر ماه جنوری صندوق وجیهی بین المللی، پیش بینی نمود که اقتصاد جهان در سال جاری فقط ۵ در صد رشد خواهدداشت که کمترین میزان طی بیشتراز ۶۰ سال میباشد.

رئیس بانک جهانی از کشور های ثروت مند جهان تقاضا نموده است تا یک صندوق آسیب پذیری را تشکیل داده و مقداری از سرمایه محرک اقتصاد را برای کمک به کشور های دیگر، نگهدارند.

وی میگوید کشور های رو به انکشافی که طی سالهای اخیر، بسرعت رشد یافته اند، حال با کاهش تجارت، کاهش قیم مواد عمده، و کاهش سرمایه گذاری خارجی به مشکلات بسیار روبرو میباشند.

رئیس بانک جهانی میگوید این بانک میزان قرضه های خود را در سال ۲۰۰۹ سه برابر نموده و به ۳۵ ملیارد دالر خواهد رسانید، با وجودیکه وی میگوید این میزان فقط سهم کوچکی برای ضروریات کشور های فقیر جهان خواهد بود.

XS
SM
MD
LG