لینک های دسترسی

مظنون حملات بر مومبی از طریق اتصال ویدیو در محکمه حاضر شد


یگانه مرد مسلحی که از حملات دهشت افگنی بر مومبی هند جان بسلامت برده بروز دوشنبه از طریق اتصال ویدیوئی در محکمه حاضر شد.

محمد اجمل قصاب از محکمه تقاضا نمود تا ترجمۀ اردوی اسناد محکمه را، بشمول اتهامات علیۀ وی فراهم نماید. این مظنون صرف اردو صحبت میکند.

محکمه تقاضای او را رد کرده گفت که چنین کاری اجراآت محکمه را بتعویق میاندازد.

قصاب وکیل مدافع ندارد ولی مدعی العمومان میگویند احتمال زیاد وجود دارد که وکیلی را که حکومت تعیین میکند از او نمایندگی نماید و این وکیل میتواند اسناد محکمه را بخواند.

بیش از ۱۷۰ نفر در جریان حملۀ سه روزه بر مومبی کشته شدند. هند گروۀ تندرو لشکر طیبۀ مستقر در پاکستان را مسؤل آن حملات میخواند. آن حملات باعث افزایش تشنج بین هند و پاکستان گردید.

پاکستان اعتراف کرده که حملات بر مومبی قسماً در پاکستان پلان گزاری گردیده بود. اما این اتهام هند را تکذیب میکند که عناصر دستگاۀ استخبارات پاکستان شاید دران دست داشته باشند.

XS
SM
MD
LG