لینک های دسترسی

احتجاج امریکا به چین بخاطر اذیت یک کشتی بحریه در بحیرۀ جنوبی چین


مقامات ایالات متحده میگویند در مورد یک واقعۀ بحری که طی آن پنج کشتی چینی یک کشتی غیر مسلح بحریۀ ایالات متحده را در بحیرۀ جنوب چین اذیت کرده بودند، بر چین احتجاج نموده است.

مقامات امریکائی میگویند روش ملاحان چینی بیباکانه و غیر مسلکی بود.

در وزارت دفاع ایالات متحده، مقامات بروز دوشنبه گفتند که کشتی های چینی بطور خطرناکی به کشتی USNS Impeccable نزدیک شده بیرق های چین را به اهتزاز درآورده و به کشتی امریکائی هدایت میداد تا منطقه را ترک کند.

وزارت دفاع میگوید این کشتی مراقبت ابحار غیر مسلح بوده و عملۀ آن افراد ملکی است که عملیات عادی و روزمره را دران وقت بروز یکشنبه انجام میدادند.

بعضی گزارش ها حاکیست که کشتی Impeccable تجهیزات سونار را کش میکرد که تردد تحت البحری های چینی را مراقبت مینماید.

قوای نظامی ایالات متحده میگوید وقتی کشتی های چینی بطور خطرناکی به کشتی امریکائی نزدیک شد امریکائیان توسط لوله های فشار آب برانها آب پاشی نمودند.

XS
SM
MD
LG