لینک های دسترسی

افزایش در تعداد کودکان بی سرپناه در امریکا


طبق یک گزارش تازه، از هر ۵۰ کودک در امریکا، یکی آن بی سرپناه است.

مرکز ملی در امور خانواده های بی سرپنا در گزارش روز سه شنبه خود تخمین نموده است که بین سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶، ۱.۵ میلیون کودک، حد اقل یک بار بی سرپنا بوده اند.

گزارش میگوید، بنابر افزایش در میزان بی کاری، از دست دادن منزل و کسر اقتصاد در کشور، مشکل بی خانمانی احتمالا در سال جاری شدید تر است.

گزارش میگوید احتمال گرفتاری کودکان بی سرپناه، نسبت به کودکان دیگر، به گرسنگی، مشکلات وخیم صحی و توقف تحصیل، بیشتر میباشد.

XS
SM
MD
LG