لینک های دسترسی

بایدن: وخامت اوضاع در افغانستان تهدید امنیتی بر امریکا و ناتو


جو بایدن، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، اتحاد مستحکم ناتو را برای مبارزه با تهدید های که از پاکستان و افغانستان متوجه است تقاضا نمود.

لیسا براینت، خبر نگار صدای امریکا از دفتر این رادیو در پاریس گزارش میدهد که جو بایدن امروز در جلسۀ پیمان ناتو در دفتر مرکزی در بروکسل سخنرانی کرد.

جو بایدن، معاون رئیس جمهور ایالات متحده به اعضای پیمان ناتو در بروکسل گفت،برای شنیدن و مشورهم خصوصاً در بارۀ اینکه چگونه افغانستان و پاکستان از مبدل شدن به پناه گاه مصؤن دهشت افگنان جلو گیری شود به بروکسل آمده است.

ایالات متحده توجه جدیدی بر افغانستان معطوف داشته و عساکر بیشتری به آن کشور اعزام میکند و در جستجوی پشتیبانی بیشتر برای مقابله با شورشهای طالبان است.

آقای بایدن گفت مهم است که اتحادیۀ ناتو ستراتیژی مشترکی برای مقابله با تهدید مشترکی طرح کند.

"ایالات متحده به این باور است که ما علایق مشترک حیاتی امنیتی برای رسیدگی به این آزمون داریم و هر یک از کشور های ماعلایق حیاتی از نظر ایالات متحده در رسیدگی به این آزمون دارد. وخامت اوضاع در این منطقه تهدید امنیتی نه تنها بر ایالات متحده بلکه به هر یک از کشور های اطراف این میز است."

آقای بایدن گفت ایالات متحده و اروپا هم اکنون با عواقب افزایش شورشهای اسلامیست ها در افغانستان و در امتداد سرحد با پاکستان مواجه اند.

"از همین منطقۀ دور افتادۀ جهان بود که القاعده حملات یازدهم سپتمبر را طرح کرد.از عین همین ساحه بود که افراطیون هر حملۀ دهشت افگنی بسیار عمدۀ را بر اروپا از یازدهم سپتمبر به بعد بشمول حملات بر لندن و مادرید طرح کردند."

آقای بایدن گفت واشنگتن به ناتوی نیرومند و مستحکم علاقمند است.وی میگوید بدون چنین نیرو و استحکام این اتحادیه نخواهد توانست به تهدید های قرن بیست و یکم مواجه شود.

احتمال میرود که این مفهوم بار دیگر ماه آینده زمانیکه رهبران اروپائی و ایالات متحده در جلسۀ سران در فرانسه و جرمنی در شصتمین سالگرد تاسیس پیمان ناتو اشتراک میکنند ارائه گردد.

این جلسه همچنان اولین سفر براک اوباما به اروپا پس از احراز کرسیریاست جمهوری است.

XS
SM
MD
LG