لینک های دسترسی

نیویارک تایمز: توقف عملیات کوماندویی امریکا در افغانستان


روزنامه نیویارک تایمز در شماره دهم مارچ خویش در مورد حملات عساکر امریکایی و تلفات ملکی می نویسد که قوماندان یکی از بخشهای خفییه قوای عملیات خاص، در ماه گذشته حکم داد تا ماموریت های کماندویی در افغانستان توقف نمایند.

این حکم به اساس این داده شده که این عملیات بر اهداف در ین جا ضرر میرساند و در جریان یک تعداد زنان و اطفال کشته شده اند و در سرتاسر افغانستان موجی از اعتراض را باعث گردیده است. البته ماموریتی های ضربتی علیه افراد و رهبران القاعده هنوز دوام دارد.

نیویارک تایمز می نویسد که قوماندانان امریکایی در افغانستان متکی به ماموریت های قطعات کماندو در عملیاتی اند که بر ضد رهبران شورشیان براه انداخته میشود؛ واز این عملیات وسایر ماموریت های حساس، هیچگاهی گزارش داده نمی شود.

روزنامه می افزاید توقف این عملیات به دلیل جلوگیری از تلفات افراد ملکی، نشاندهنده نگرانی مقامات امریکایی بوده و در قسمت محروم ساختن طالبان از پناه گیری در محلات مسکونی مشکلی را بوجود می آورد.

نیویارک تایمز از گزارش ملل متحد یاد آوری می کند که سال گذشته به نشر رسید و ازدیاد تلفات ملکی را نتیجه ماموریت های کماندویی در افغانستان قلمداد کرد.

در گزارش ملل متحد علاوه شده است که درین عملیات ۴۰ فیصد افزایش بعمل آمده و همزمان با حملات انتحاری از جانب مخالفین، تعداد زیاد افراد ملکی را بکام مرگ برده است.

نیویارک تایمز می نویسد، توقف چنین عملیات فرصت میدهد تا روابط جدیدی در عملیات به مناطق مسکونی بوجود آید تا تلفات اهالی به حد اقل رسانیده شود. و همچنان راه های جستجو گردد تا حقیقت وقایع تلفات بخوبی معلوم شود و از گزافه گویی در مورد این تلفات جلوگیری شود.

نیویارک تایمز در خاتمه مینویسد، بلند رفتن تلفات ملکی روابط میان حکومت به رهبری کرزی و امریکا را تیره ساخته است و اوچندین بار از وقوع تلفات ملکی به شدت انتقاد کرده است.

XS
SM
MD
LG