لینک های دسترسی

سیستم جدید غرس تاک انگور در پروان


یک گروهی از کارمندان زراعت ایالت نبرسکای امریکا مقیم میدان هوایی بگرام، بطور آزمایشییک سیستم جدید غرس تاکهای انگور را در ولایت پروان براه انداختند.

گزارشی در مورد از کابل.

بیبیند >>>

XS
SM
MD
LG