لینک های دسترسی

سران جهان در کنفرانس اقتصادی در تهران


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان و کای آیده، نمایندۀ ارشد ملل متحد برای افغانستان جهت اشتراک در کنفرانس اقتصادی سران، که قسماً به بازسازی افغانستان توجه میکند، در ایران هستند.

انتظار میرود آقای کرزی در کنفرانس سران سازمان همکاری اقتصادی که بروز چهارشنبه افتتاح میگردد، بیانیه ایراد کند.

سازمان همکاری اقتصادی میگوید آن سازمان پیشرفتی را که تا بحال در افغانستان صورت گرفته ارزیابی نموده و پروژه های جدید و توافقات ترانزیت و تجارت را تحت غور قرار خواهند داد.

ایران، میزبان این کنفرانس میگوید بحران اقتصادی جهان یک موضوع عمدۀ مباحثات روز چهارشنبه خواهد بود.

رهبران ترکیه، آذربایجان، پاکستان، تاجکستان و ترکمنستان برای اشتراک در کنفرانس سران تهران گرد آمده اند.

وسایل نشراتی دولتی ایران گزارش میدهد که مقامات دول غیر عضو عراق و سوریه نیز جهت اشتراک در کنفرانس به تهران مواصلت کرده اند.

جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق و فاروق الشرا، معاون ریاست جمهوری سوریه از کشورهای مربوطۀ شان نمایندگی میکنند.

XS
SM
MD
LG