لینک های دسترسی

واشنگتن پوست: انتقاد سفیر افغانستان در ایالات متحده از دول غربی


روز نامه واشنگتن پوست در شمارۀ روز پنجشنبه خود نوشته است که سفیر افغانستان به ایالات متحده از حکومت های غربی که در عملیات جنگی جاری در افغانستان دخیل استند و میلیارد ها دالر امداد را به آنکشور فراهم میکنند، انتقاد نموده است.

سفیر افغانستان میگوید آنها در جنگ برنده نیستند و باید گفت که باید بدانند که آنها هیچگاهی مساعی کامل را در زمینه بخرچ نداده اند.

سید طیب جواد، سفیر افغانستان در اشاره ای به این اظهارات ماه گذشته سناتور جان کیری از ایالت مساچوسیتس که ایالات متحده باید روی اهداف واقعبینانه و ماموریت اولی اش یعنی مبارزه با شورشیان در افغانستان بذل توجه نماید گفت: این اظهارات که افغانها شایستۀ صلح، کثرت گرایی و حقوق بشر نیستند اشتباه بوده و یک بیان نژاد پرستی میباشد.

وی گفت مذاکره با طالبان باید از طرف حکومت افغانستان براه انداخته شود و باید این مذاکرات تا زمانی براه انداخته نشود که حکومت در یک موضع قوت قرار ندارد. رئیس جمهور اوباما طی مصاحبه ای در هفته گذشته با روز نامه نیویارک تایمز اظهار داشت که ایالات متحده در صدد مذاکره با عناصر آشتی پذیر طالبان است.

اوباما همچنان گفت که ایالات متحده و ناتو در جنگ افغانستان برنده نیستند و از پلان های نظامی امریکا برای تقویت نیرو های قومی افغان جهت اشتراک شان در جنگ علیه افراط گرایان حمایت نمود، یک مشی که در عراق موثر افتاد و فعلاً در افغانستان مورد تجربه قرار میگیرد.

اظهارات سفیر افغانستان در بیانیه ای در پوهنتون هاروارد یک بیان قوی رسمی مسایلی است که طی سفر ماه گذشته هیأت هیأت عالیرتبۀ امنیت ملی افغانستان بطور خصوصی با حکومت اوباما مطرح گردیده بود.

سفیر افغانستان کشور های غربی راکه به افغانستان کمک میکنند متهم به بی اعتنایی به انکشاف قوای پولیس افغان و نظام قضایی کشور، تمویل ناکافی اردوی ملی و فراهم نمودن منابع ناکافی برای حکومت افغانستان نمود، طوریکه بقول وی حکومت آنکشور قادر به عرضۀ خدمات و حفاظت از مردمش نمیباشد.

واشنگتن پوست مینگارد بیشتر شکایات سید طیب جواد سفیر افغانستان انعکاس بررسی هایی است که توسط ادارۀ اوباما صورت گرفت طوریکه این بررسی بخش اعظم ملامتی را وابسته به وسواس حکومت قبلی امریکا در مورد عراق میخواند که به قیمت وخامت اوضاع در افغانستان تمام شد.

اما روزنامه مینویسد در حالیکه تیم امنیت ملی امریکا مشغول طرح یک ستراتیژی جدید برای افغانستان وپاکستان میباشد، این لحن تند سفیر افغانستان و رد هرگونه مسئولیت از جانب حکومت افغانستان در مورد وضعیت جاری، بیانگر یک تنش فزاینده میان حکومت های اوباما و کرزی میباشد.

sayed taib jawad, pakistan, afghanistan, harvard, washington post, kabul, afghanistan, dari news, voa

XS
SM
MD
LG