لینک های دسترسی

تسلیم مدارک بیشتر در مورد حمله کنندگان بر مومبی توسط هند به پاکستان


هند میگوید اطلاعات بیشتر را در مورد دست داشتن تندروان مظنون در حملات ماۀ نومبر بر مومبی، به پاکستان تسلیم کرده است.

پرناب مکرجی، وزیر خارجۀ هند دوسیه ای را در مورد مظنونین به شاهد ملک، کمشنر عالی پاکستان در هند تسلیم کرده است.

پلن یاپن چیدام برن، وزیر داخلۀ هند میگوید این اسناد ۳۰ سؤالی را که در ماۀ جنوری پاکستان در مورد مدارک به هند داده بود، پاسخ میدهد.

هند گروۀ تندرو لشکر طیبۀ مقیم پاکستان را متهم میکند که ده دهشت افگنی را که بر مرکز تجارتی آن کشور حمله کرده بود، تعلیم و تسلیح نموده است. پاکستان اذعان نموده که حملات قسماً در خاک آن کشور پلان گزاری شده بود ولی خواستار مدارک بیشتر گردیده است.

مقامات هندی میگویند این تازه ترین دوسیه شامل مدارک جنائی از مردان مسلح و مکالمات تلفونی آنها با سازمان دهندگان شان در پاکستان میباشد.

چیدام برم میگوید انتظار دارد که اسلام آباد در قسمت تسلیمی مظنونین به هند و یا محاکمۀ آنها در پاکستان سریعاً عمل نماید.

XS
SM
MD
LG