لینک های دسترسی

حملۀ طیارات جنگی ترکیه بر مواضع شورشیان کرد در عراق


مقامات نظامی ترکیه میگویند طیارات جنگی بر اهداف شورشیان کرد در شمال عراق حمله نمود.

جنرال متین گورک، سخنگوی نظامی ترکیه میگوید این حمله بروز پنجشنبه در منطقۀ زپ در نزدیک سرحد ترکیه رخ داد.

جبار یاور، رئیس امنیت حکومت منطقوی کردستان عراق این حمله را به صدای امریکا تائید نمود.او بروز جمعه گفت علائمی را ندیده است که نشان دهد این حمله آغاز یک عملیات بزرگتر باشد.

قوای ترکیه اکثراً پشتیبانان حزب کارگران کردستان را هدف قرار میدهد.

ترکیه از یک سال باینطرف کمپاینی را علیۀ تندروان کردستان آغاز کرده که شامل تهاجم هم آهنگ زمینی و هوائی بوده است.

پارلمان ترکیه یک حمله از فراز سرحد را در سال ۲۰۰۷ منظور کرد و این ماموریت را یک سال بعدتر در ماۀ اکتوبر تجدید نمود.
XS
SM
MD
LG