لینک های دسترسی

استیناف طلبی حکومت پاکستان بمقابل حکم محکمه علیۀ حزب مخالف


حکومت پاکستان میگوید در مساعی جهت خنثی ساختن یک بحران سیاسی، بمقابل یک حکم اخیر محکمه علیۀ دو رهبر مخالفین استیناف طلب میشود.

حکومت میگوید در صدد ارزیابی مجدد یک حکم محکمۀ عالی خواهد شد که نوازشریف صدراعظم سابق و رهبر حزب و شهباز برادر او را از کاندید شدن برای مقام های انتخابی منع میکرد.

این انکشاف در حالی رخ داد که اعضای حزب مخالف حکومت و وکلای قانونی سوگند یاد کرده اند که پلان راه پیمائی ضد حکومت بروز دوشنبه را بسوی اسلام آباد عملی خواهند کرد.

پاکستان میگوید به پیشواز این راه پیمائی اردو را بحالت آماده باش قرار داده است.اطهر عباس، سخنگوی قوای نظامی به صدای امریکا گفت اگر حکومت تقاضا کند اردو عساکر را سوق خواهد داد.

در عین زمان، شیری رحمن، وزیر اطلاعات یک روز بعد ازان از عهده اش استعفی کرد که یک تلویزیون خصوصی او را بمانع شدن نشرات آن شبکه در شهرهای عمده متهم نمود.

XS
SM
MD
LG