لینک های دسترسی

ادامه مظاهرات در پاکستان


نواز شریف، رهبر حزب مخالف حکومت پاکستان، با سرپیچی از نظر بند اش در خانه، در شهر لاهور، از منزل خارج شده و به صد ها تن از حامیانش که با پولیس درگیر میباشند، پیوسته است.

در پنج روز اخیر، شهر شرقی لاهور بروز یکشنبه، صحنه شدید ترین برخورد ها بین تظاهرکننده گان و پولیس بود.

تظاهر کننده گان در حالیکه بیرق های حزب مسلم لیگ، شعبه N را حرکت میدادند، بسوی تعداد کثیری از مامورین پولیس که یونیفورم های خاص مقابله با تظاهرات را در بر داشتند، سنگ پرتاب نمودند.

پولیس برای تغیر مسیر تظاهر کننده گان از مرکز شهر، از گاز اشک آور و موتر های زره پوش استفاده نمود.

نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ شعبه N که اظهار داشته بود در اوایل روز یکشنبه در خانه اش تحت نظر بند قرار دارد، خطاب به جمعیتی از حامیانش در خارج از منزلش در حومه شهر لاهور گفت:

"توقیف من و موانع که در اینجا گذاشته شده است، غیرقانونی بوده و موقتی میباشد."

وی میگوید ما باید این موانع را از سر راه برداشته تا به مقصود نهایی خود برسیم.

بعد از این سخنرانی، شریف در حالیکه اعضای حزب وی ویرا مشایعت مینمودند از منزلش خارج شد و بدین ترتیب از نظر بند سرپیچی نمود. طبق اظهارات یکی از سخن گویان وی، شریف بعد به تظاهر کننده گان حامی اش در مرکز شهر پیوست.

وکلای ارشد هم بروز یکشنبه در چندین شهر عمده تحت توقیف پولیس قرار گرفتند.

اهتزاز احسن، رئیس اسبق انجمن وکلای محکمه عالی قبل از آنکه در لاهور تحت توقیف قرار گیرد به خبرنگاران گفت باوجودیکه حکومت در توقیف نمودن رهبران ارشد موفق شده است و از تجمع مردم در اسلام آباد جلوگیری نموده است، ولی تظاهرات ادامه خواهد داشت.

"حال راه پیمایی طولانی تا زمان نامحدودی، ادامه خواهد یافت. همه روزه، راه پیمایی بسویی اسلام آباد دوام خواهد یافت. و روزیکه محاصره تمام گردد، و روزیکه کانتینر ها برداشته شود، به صد ها هزار و به ملیونها نفر بیرون خواهند شد."

نیرو های امنیتی، تمام شاهراه های عمده بجانب اسلام آباد را با کانتیر های آهنی مسدود نموده اند. و شهر بروز یکشنبه آرام بود.

چندین دیپلومات ارشد امریکایی بشمول (هلیری کلنتن) وزیر خارجه امریکا، سعی نموده اند تا برای حل مصالحت َمیز این بحران، میانجیگری نمایند ولی رهبران حزب مخالف میگویند آنان مصمم اند تا زمانیکه به تقاضا شان پاسخ داده نشود، به تظاهرات ادامه دهند.

ادامه و افزایش درگیری ها، مفسرین را متوجه اردوی با قدرت پاکستان نموده است که آیا اشاراتی مبنی بر جانب گیری از جانب اردو به مشاهده میرسد و یا خیر!

اردو بروز دوشنبه گفت که اگر حکومت تقاضا نماید، نیرو های خود را به ساحات حساس ارسال خواهد داشت.

در عین زمان، در منطقۀ پر آشوب شمالغرب پاکستان، طالبان تندرو حداقل ۲۰ کانتینر را که تدارکات را برای نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان انتقال میداد، به آتش کشیدند.

شاهدان میگویند تندروان با استفاده از راکت ها و بم ها، کاروان تدارکات را در اوایل روز یکشنبه در حومه شهر پشاور، مورد حمله قرار دادند.

در سال اخیر، شاهراه ترانزیتی عمده از بنادر پاکستان تا پایگاه های نظامی در افغانستان، بمراتب مورد هدف حملات قرار گرفته است. مامورین امریکایی و ناتو، در حال حاضر مشغول جستجوئی راه های ترانزیتی دیگر برای انتقال تدارکات میباشند.

protests, pakistan, lahore, nawaz sharif, voa, dari news, afghan news, islamabad

XS
SM
MD
LG