لینک های دسترسی

پاکسازی آلوده گی نفت در سواحل استرالیا


در مساعی برای پاکسازی توسعه کتلوی نفت در سواحل شمالشرقی استرالیا، صد ها کارگر آنکشور لجن های سیاه را از روی ریگ و سنگ سواحل دور میکنند.

مامورین ایالت کوینزلند هشدار میدهند که این لجن سمی، سرطان زا بوده و حیات وحش و شناوران را تهدید میکند.

این نفت بروز چهارشنبه بعد از آن به بحر ریخت که کانتینر های حاوی کود کیمیاوی از کشتی به بحر سقوط نموده و تانک های مواد سوخت کشتی را شکاف نمود.

عملۀ کشتی در ابتداء ریختن ۲۰ هزار لیتر نفت را گزارش داده بودند، اما مقامات حالا میگویند بیش از ده برابر این مقدار نفت در سواحل ریخته است.

این آلوده گی حالا به یک ساحۀ ۶۰ کیلومتر در سواحل کوینز لند گسترش یافته است.

مقامات میگویند که حدود نیم عملیۀ پاکسازی انجام شده است اما به نسبت آلوده گی آب نه ساحۀ ساحلی در منطقه مسدود باقی مانده است.

XS
SM
MD
LG