لینک های دسترسی

اختطاف کارمندان امدادی ملل متحد در صومالیه


سه کارمند امدادی ملل متحد و ترجمان صومالی شان توسط افراد مسلح در جنوب صومالیه اختطاف گردیدند.

ملل متحد میگوید این چهار نفر صبح روز دوشنبه در حالی توسط افراد مسلح ناشناسی اختطاف شدند که در شهرک واجد، در تقریباً ۳۴۰ کیلومتری جنوب مقدیشو، پایتخت، بسوی یک میدان هوائی در حرکت بودند.

یک بیانیۀ ملل متحد حاکیست که محل عمومی این مامورین آن سازمان معلوم است ولی با اختطاف کنندگان تماس برقرار نگردیده است.

در بیانیه علاوه شده که از خشونت و یا گلوله باری ای در جریان این اختطاف گزارش داده نشده است.

این کارمندان امدادی، مامورین پروگرام انکشافی ملل متحد و پروگرام غذائی جهان استند.

در صومالیه اختطاف کارمندان امدادی خارجی و ژورنالیستان توسط افراد مسلح که خواهان پول اند، اکثراً اتفاق میافتد.

XS
SM
MD
LG