لینک های دسترسی

تعهد اتحادیۀ اروپائی در مورد تزئید نقشش در افغانستان


اتحادیۀ اروپائی تعهد کرده که نقش خود را در افغانستان، که قوای ایالات متحده و ناتو بمقابل شورش روزافزون جنبش طالبان میجنگد، بیشتر سازد.

وزرای خارجۀ اتحادیۀ اروپائی بروز دوشنبه طی بیانیه ای گفتند در صورتی که شرایط امنیتی اجازه بدهد، آن سازمان شاید در انتخابات ریاست جمهوری مجوزۀ ماۀ آگست ناظر بفرستد.

این وزرا همچنان کمک های قابل ملاحظۀ مالی را برای انتخابات تعهد نمودند.

این بلاک ۲۷ عضوی تحت فشار ایالات متحده قرار دارد تا بار بیشتر نظامی را در افغانستان بدوش بگیرد.

این وزرا بار دیگر تعهد ماموریت اتحادیۀ اروپائی را برای تربیه و فراهم کردن کمک به قوای پولیس افغانستان تجدید کردند.

آنها گفتند پلان ها برای تقویۀ پروگرام تعمیل میگردد.

ایالات متحده ارزیابی جامع چگونگی مشی طرز تقرب به جنگ افغانستان را براه انداخته است. حکومت اوباما قبلاً گفته است که یک عده عساکر دیگر را به قوای ۳۸ هزار نفری خود در افغانستان اضافه میکند.

حکومت ایالات متحده از کشورهائی که مایل نیستند عساکر بفرستند تقاضا کرد تا در سایر قسمت ها چون فراهم کردن تعلیمات و کمک در پروژه های انکشافی مساعدت نمایند.

XS
SM
MD
LG