لینک های دسترسی

داکتران ۶ عضو حیاتی یک دختر ۷ ساله را از وجودش کشیدند


داکتران ۶ عضو حیاتی یک دختر ۷ ساله را به منظور بر طرف نمودن خطر یک غده سرطانی، از وجودش بیرون کردند.این اولین جراحی در نوع خودش روی یک طفل بود.

داکتران به والدین این دخترک که هیدر مکنیمارا نام دارد گفتند، سرطان دختر شان غیر قابل جراحی بوده و برای دور کردنش باید اعضای وجودش بیرون آورده شود.

هیدر که دارای یک غده سرطانی به اندازه یک توپ تینس بود، در ماه فبروی تحت جراحی قرار گرفت.

داکتر کیتو با سه گروهی از جراحان، برای دور کردن این غده که در اطراف چندین عضو حیاتی این دخترک نشر کرده بود، به عمل جراحی پرداختند.

داکتر کیتو جگر، معده، پانقراس، امعای کوچک و بزرگ و تیلی هیدر را بیرون آورده و با آن سرطان را از وجودش دور کردند.

این عضو ها، بعدا از سرطان پاک شده و دوباره به وجود دختر جابجا گردید. ولی داکتران نتوانستند معده، تیلی و پانقرانس دخترک را از شر سرطان رها سازند.

آنها از امعای او معده ساخته و چون هیدر پانقرانس ندارد، او دچار شکر است و باید همیشه انسولین تزریق نماید.

داکتران هیدر را از نزیک تحت مراقبت دارند تا مطمین شوند که سرطان بر نگردد. و آنها این عمل را معجزه میخوانند.

voa dari, dari news, afghan news Black areas in a scan indicate cancer in bone marrow, spleen, liver and numerous lymph nodes

XS
SM
MD
LG