لینک های دسترسی

وضع خراب اقتصاد در امریکا باعث شده است افراد بیکار دچار اضطراب گردند


وضع خراب اقتصاد در امریکا باعث شده است بی کاران دچار تکالیفی چون اضطراب و تشویش گردند.

طبق گزارش وزارت کار ایالات متحده، تعداد کسانیکه بی کار شده و به کمک های دولت وابسته شده اند، به بلند ترین رقم خود رسیده است.

در حالیکه شرکت ها به بر طرفی مردم ادامه میدهند، کارمندان صحی در مورد اظطرب ناشی از بی کاری نگرانی دارند.

چند ماه قبل، پولیس در جنوب کلیفورنیا جسد مردی را همراه با زن، سه پسر و خشویش کشف کرد – همراه با یک نوشته که میگفت: "من، بخاطر مشکلات اقتصادی، مسول قتل خود و اعضای خانواده خود هستم."

دوزر یلین، روان شناس امریکایی، میگوید مردم هویت خود را با شغل خود ربط میدهند. و وقتی آنها کار خود را از دست میدهند آنها حس میکنند که هویت خود را نیز از دست داده اند.

جان رودینبیرگ که سال گذشته از پروژه امداد از افغانستان بر گشت میگوید: "هر روز از کمر میخورم. این یقینا قابل اظطراب و تشویش است و نهایت خشم آمیز.

XS
SM
MD
LG