لینک های دسترسی

خاتمی شاید از کاندید شدن برای انتخابات ماۀ جون ایران منصرف شود


یک مشاور نزدیک محمد خاتمی، رئیس جمهور اعتدالی سابق ایران میگوید او شاید بزودی از انتخابات ریاست جمهور مجوزۀ ماۀ جون خارج شود.

این مشاور آقای خاتمی بروز دوشنبه به چندین آژانس خبرگزاری غربی گفت که توقع دارد بزودی اعلامیه ای صادر گردد.

این خبر بعد ازان منتشر شد که این رئیس جمهور سابق دیشب در محضر پشتیبانانش صحبت نمود.

آژانس های خبرگزاری از قول آقای خاتمی گزارش داد که میر حسین موسوی، یک کاندید دیگر اعتدالی شاید با مقاومت کمتر تندروان مواجه گردد و در نتیجه شاید کاندید بهتری باشد.

او اشاره کرد که شاید بمنظور جلوگیری از تقسیم آرای اعتدالیون خارج شدن از انتخابات را تحت غور قرار دهد.

آقای خاتمی از سال ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۰۵ بحیث رئیس جمهور خدمت نمود.

آقای موسوی در یک قسمت زیاد سال های ۱۹۸۰ بحیث صدراعظم ایفای وظیفه کرد ولی وقتی قانون اساسی ایران در سال ۱۹۸۹ تعدیل شد، عهدۀ او منحل گردید.

XS
SM
MD
LG