لینک های دسترسی

بقایای جسد داود خان در تپه تاج بیک کابل دفن گردید


اجساد داود خان و اعضای خانواده وی که از منطقه پلچرخی کابل پیدا شده بود، امروز طی مراسم خاص در ارگ ریاست جمهوری تشیع و در تپه تاج بیک در دارلامان کابل دفن گردید.

در مراسم تشیع جنازه محمد داود که در ارگ ریاست جمهوری برگذار گردیده بود، افزون بر حامد کرزی، ریس جمهوری افغانستان و اعضای کابینه وی، درخانی، دختر محمد داود، همراه با اعضای خانواده سلطنتی وقت نیز شرکت نموده بودند.

از مجموع هفده جسدی که مربوط خانواده محمد داود میباشد پانزده تن آن روز گذشته دفن گردید.

در همین حال، محمد نادر نعیم، نواسه محمد نعیم، از همه جناح های درگیر در افغانستان خواست تا جهت احترام به اولین ریس جمهور افغانستان یک هفته آتش بس عمومی بر قرار نمایند.

همچنان امروز به مناسبت تشیع جنازه محمد داود بیرق افغانستان نیمه برافراشته گردید.

محمد داود در نیمه شب هفتم ماه ثور سال ۱۳۵۷ هجری قمری در یک کودتای نظامی توسط حزب خلق آنزمان همراه با هفده تن اعضای خانواده اش از بین برده شد.

اجساد آنها اخیرا توسط کمیسون که از سوی حامد کرزی تعین شده بود، پیدا و امروز به گونه رسمی در تپه تاجبیک که به تپه داود خان مسمی گردیده است، دفن گردید.

XS
SM
MD
LG