لینک های دسترسی

اوباما: کشور به مفکوره های درست ضرورت دارد نه منازعۀ سیاسی


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده از متقدین خود تقاضا کرد تا برای بودجۀ پیشنهادی اش بدیل مثمری پیشنهاد نمایند. او همچنان میگوید کشور به مفکوره های درست ضرورت دارد نه منازعۀ سیاسی.

بودجۀ ۳ تریلیون و ۶۰۰ ملیارد دالری مورد حملۀ جمهوری خواهان قرار گرفت که میگویند این عمل کسر بودجه را بلند میبرد، مصارف آن زیاد است و در آن مقادیر زیاد پول قرضه گرفته شده است.

رئیس جمهور بروز سه شنبه بعد از ملاقات با رؤسای دیموکرات کمیته های بودجۀ مجلس نمایندگان و سنا در قصر سفید، این مطلب را بیان داشت.

آقای اوباما گفت تحریک اقتصاد در کوتاه مدت، یک امر مهم است. او گفت، در ضمن، برای مصارف طبی باید سرمایه گزاری دراز مدت نمود، ذخایر انرژی را بهبود بخشید و تعلیم و تربیه را تقویه کرد.

وزارت تجارت داخلی قبلا گفته بود در تعداد خانه های جدیدی که در ایالات متحده اعمار میشود، در ماۀ فبروری ۲۲٪ افزایش بعمل آمده است. این بدان معنی است که اگر این روند ادامه بیابد، در سال جاری ۵۸۳ هزار خانۀ جدید ساخته خواهد شد.

barack obama, economy, voa, dari news, voa

XS
SM
MD
LG