لینک های دسترسی

حمله بر لاری تدارک تجهیزات به ناتو


مامورین پاکستانی میگویند امروز چار شنبه بر یک لاری حامل تجهیزات به عساکر ناتو در افغانستان یک بم دستی پرتاب شده است.

این تازه ترین حمله در راه تدارکاتی است که از پاکستان به افغانستان میرسد.

پلیس میگوید این بم دستی را دو نفر بسواری موتر سایکل، هنگامی پرتاب کردند که عراده حامل تجهیزات، برای تفتتیش و معاینه، در محل مربوط توقف کرده بود.

در انفجار دست داده کسی تلف و یازخمی نشده است، اما به ماشین تفحص و استخراجی که عراده مزبور حمل میکرد،صدمه رسیده است.

قوای ایالات متحده و ناتو در افغانستان به میزان زیادبر دو راه تدارکاتی زمینی که هر دو در خاک پاکستان قرار دارد، و یکی آن معبر خیبر در شمال غرب پاکستان و دومی راه چمن است، برای وارد نمودن تجهیزات بداخل افغانستان استفاده میکنند.

pakistan, baluchestan, nato, bomb, afghanistan, dari news, voa

XS
SM
MD
LG