لینک های دسترسی

کرزی: ما آلهٌ دست دیگران نخواهیم بود


روزنامه یو اس ا تودی در شماره ١٨ مارچ خویش در مورد مداخله حکومت های غربی در نحوه حکومت داری در افغانستان و اخطار حامد کرزی می نویسد:

حامد کرزی به جامعه بین المللی هوشدار می دهد تا از مداخله در امور حکومت داری افغانستان اجتناب ورزند.این هوشدار وی در حالی اظهار میشود که افغانستان جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگی می گیرد.

روزنامه می نویسد، در حالیکه رئیس جمهور کرزی در کنار منشی عمومی ناتو در یک کانفرانس خبری صحبت می کرد، به کشورهای خارجی شریکگفت، آنها باید به استقلال افغانستان احترام بگزارند. او به اضافه گفت، افغانستان هیچگاهی الهدست دیگران نخواهد بود.

یو اس ا تودی مینویسد، انتخابات در افغانستان در ماه آگست در حالی برگزار خواهد شد که این کشور به شورش سرسختانه ای از جانب طالبان مواجه است، و کارکردگی های رئیس جمهوری این کشور از جانب رهبری امریکا وسایر دول غربی مورد انتقاد قرار گرفته اند.آنها میگویند حکومت کرزی غیر موثر و آغشته با فساد است.

کرزی میگوید،مسئله حکومت داری به خود افغانها مربوط است و جامعه بین المللی باید همانکاری را بکند که مردم افغانستانآنرا می خواهند.کرزی گفته است افغانها خود مالکان کشور خود اند، و کسی این مالکیت را خدشه دارساخته نمی تواند.

XS
SM
MD
LG