لینک های دسترسی

ممانعت اجتماع فلسطینیان توسط پولیس اسرائیل


پولیس اسرائیل یک سلسله اجتماعات فلسطینیان را بمناسبت تجلیل از قرار دادن بیت المقدس بحیث پایتخت فرهنگ عرب ها در سال ۲۰۰۹ متوقف ساخت.

وسایل نشراتی اسرائیل میگوید پولیس حد اقل پنج اجتماع را، بشمول کوشش محصلین جهت انتقال بیرق سازمان آزادی بخش فلسطینیان به قبة الصخره، بروز شنبه متوقف ساخت.

حد اقل ۱۱ نفر که اظهار عقیده میشد، سازمان دهندگان این واقعه بودند، توقیف شدند.آنها شامل حد اقل دو کارمند یونیورستی القدس فلسطینیان بود که در نظر داشتند پیرهن هائی را بین مردم توزیع کنند که ازین روز تجلیل میکرد.

مقامات اسرائیلی میگویند این مراسم از قانونی تخطی میکند که سازمان دادن مراسم را توسط ادارۀ فلسطینیان در قلمرو اسرائیل منع میکند. اسرائیل بیت المقدس شرقی را در جریان جنگ شش روزۀ سال ۱۹۶۷ بخاک خود ملحق کرد.این الحاق توسط جامعۀ بین المللی برسمیت شناخته نشده است و فلسطینی ها میخواهند بیت المقدس شرقی پایتخت دولت آیندۀ شان باشد.

XS
SM
MD
LG