لینک های دسترسی

برگشت قاضی قضات پاکستان به وظیفه


قاضی قضات پاکستان دوسال بعد از آنکه برکناری جنجال برانگیزش کشور را به بحران سیاسی کشانید، رسماً سمت اشرا دوباره احراز نمود.

دیوان عالی آنکشور میگوید افتخار احمد چهودری در نیمۀ شب شنبه دوباره تقرر یافت و بلادرنگ صبح یکشنبه بکار خود آغاز نمود.

این قاضی دارای رای مستقل پاکستان در سال ۲۰۰۷ بعد از دنبال نمودن یک قضیه ایکه حاکمیت پرویز مشرف رئیس جمهور وقت پاکستان را به آزمون میگرفت، از طرف رئیس جمهور برکنار شد.

برکناری چهودری مظاهرات گسترده ایرا سبب شد که استعفای سال گذشتۀ پرویز مشرف را مساعدت بخشید.

حکومت پاکستان طی هفتۀ گذشته در برابر تقاضا های فعالیت گران مقاومت نمود، با اینحال، در مساعی ای برای پایان یک رویارویی سیاسی با مخالفین چهودری را دوباره در سمت اش اعاده نمود.

یوسف رضا گیلانی صدراعظم کشور در یک مساعی دیگر برای مصالحۀ سیاسی بروز یکشنبه به لاهور سفر نمود تا با نواز شریف رهبر مخالفین ملاقات کند.

XS
SM
MD
LG