لینک های دسترسی

جلوگیری از یک مصیبت در حیفای اسرائیل


ایهود اولمرت صدراعظم اسرائیل میگوید یک مصیب نزدیک به وقوع در حالی دفع گردید که یک عراده مملو از مواد منفجره نتوانست بطور کامل در شهر شمالی حیفا منفجر گردد.

آقای اولمرت که در نشست هفته وار کابینه بروز یکشنبه صحبت میکرد این حادثه را یک حملۀ دهشت افگنی خواند.

پولیس میگوید آنها شام شنبه زمانی ازین تهدید آگاهی یافتند که یک انفجار کوچک توجه آنها را به یک ساحۀ پارکنگ یک بازار خرید وفروش درین شهر بندری مدیترانه ای معطوف داشت.

آنها بعد از دریافت یک موتر حاوی چندین کیلو گرام مواد انفجاری کارشناسان خنثی سازی بم را بمحل خواستند.

پولیس میگوید این بم درست کار نکرد اما مقامات میگویند با اینحال آنها بغرض حفظ ماتقدم خریداران را از این بازار کوچک تخلیه نمودند.

رسانه های اسرائیلی میگوید یک گروه کمتر معروف عرب بنام جلیلی آزاد مسئولیت این حادثه را ادعا نموده است. پولیس در مورد صحت این ادعا تحقیق میکنند.

XS
SM
MD
LG