لینک های دسترسی

قدردانی پولیس بین المللی از تشریک ارقام دی ان ای توسط پاکستان


پولیس بین المللی انترپول از پاکستان بخاطر فراهم کردن اطلاعات دی ان ای و سایر ارقام بدست آمده در تحقیقات کشور در زمینه حملات دهشت افگنی ماه نومبر گذشته در ممبی هند، ابراز قدردانی نموده است.

انترپول بروز یکشنبه اعلان نمود که آن اداره بروز شنبه اطلاعاتی را بدست آورده و کارشناسان بلادرنگ این اطلاعات جنیتک را با ارقام جهانی دی ان ای آن سازمان مقایسه نمودند. این اطلاعات شامل ۸۵ هزار دوسیه میباشد.

قبلاً درین ماه رونالد نوبل سکرتر جنرال انترپول گفته است که اطلاعات میتواند منتج به انکشافاتی در تحقیقات ممبی گردیده و همچنان به سایر نیرو های پولیس در زمینه مقابله با حملات دهشت افگنی کمک خواهد کرد.

نوبل همچنان گفت انترپول باید برای تکمیل مقایسه ها اطلاعات مشابه را از هند نیز بدست آورد.

طی یک محاصرۀ سه روزۀ ممبی که هند یک گروه مستقر در پاکستان را در مورد مسئول میداند، حدود ۱۷۰ نفر کشته شدند.

XS
SM
MD
LG