لینک های دسترسی

هلری کلنتن - شرکت در کنفرانس بین المللی هاگ در هالند


بنابر دعوت وزیر خارجۀ هالند، هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده، برای اشتراک در کنفرانس بین المللی روی تشکیل یک ستراتیژی جامع برای افغانستان در ۳۱ مارچ به شهر هاگ هالند، مسافرت خواهد کرد.

بر اساس دستاورد های کنفرانس که در بن، لندن و اخیراً در پاریس منعقد شد، کنفرانس وزرای خارجه در هاگ باید تعهد دراز مدت جامعۀ بین المللی را در حمایت از حکومت افغانستان و مردم آن باید بشکل دراز مدت تائید نماید.

ریچارد هولبروک، فرستاد خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان با خانم کلنتن همراه خواهد بود.

کای آیدی، نمایندۀ خاص موسسۀ ملل متحد برای افغانستان و پاکستان، رنگین دادفر سپتنا، وزیر خارجۀ افغانستان و وزیرخارجۀ هالند، در این کنفرانس بسویۀ وزراء شرکت خواهد داشت.

وزیر خارجۀ امریکا هنگام اقامت در هالند با وزیر خارجۀ هالند روی مسایل ذات البینی نیز مذاکره خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG