لینک های دسترسی

قتل ۲۴ نفر در جنگ های کشمیر هند


عساکر هندی میگویند در پنجمین روز تبادلات شدید آتش بین قوای نظامی هند و شورشیان، پنج تندو اسلامیست دیگر را بقتل رسانیدند.

قوای نظامی هند میگوید از روز جمعه باینطرف ۲۴ نفر، بشمول هشت عسکر و ۱۶ تندرو در منطقۀ کوپواره، در نزدیک خط کنترولی که کشمیر را بین هند و پاکستان، تقسیم میکند، کشته شده اند.

یک سخنگوی قوای نظامی میگوید جنگ بروز جمعه بعد ازان مشتعل شد که عساکر یک دسته از تندروان مسلح را در منطقۀ شمس بری محاصره کردند.

جدائی طلبان مسلمان در کشمیر از سال ۱۹۸۹ باینطرف برای استقلال یا ادغام به پاکستان میجنگند. درین خشونت ها ده ها هزار نفر کشته شده اند.

اما از وقتی که هند و پاکستان تطبیق عملیۀ صلح سال ۲۰۰۴ را به آهستگی آغاز کردند، خشونت ها کاهش یافته است. دو جنگ از سه جنگ بین هند و پاکستان روی موضوع کشمیر براه افتاده است.

XS
SM
MD
LG