لینک های دسترسی

ماموریت مساعدتی ملل متحد در افغانستان توسعه یافت


شورای امنیت ملل متحد ماموریت مساعدتی ملل متحد را برای یک سال دیگر در افغانستان توسعه داد.

این شورا بصورت کل بروز دوشنبه قطعنامه را که به این ماموریت اجازه میدهد حضور خود را در سراسر افغانستان قوی ساخته و توسعه دهد، به تصویب رسانید.

این قطعنامه همچنان تصمیم گرفت کای ایدی، نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد، رهبری مساعی بین الملی ملکی را در افغانستان ادامه دهد.

این مساعی شامل حمایت حکومت افغانستان در تلاشش در مبازره علیه فساد و بهتر ساختن وضع حکومت و حاکمیت قانون، همچنان آوردن تسهیلات در پخش کمک های بشری، است.

این ماموریت همچنان فعالیت ها برای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان که در ماه آگست بر گزار میگردد، کمک میکند.

بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد میگوید، افغانستان با بر گزاری انتخابات که سه ما بعد از ختم دوره ریاست جمهوری حامد کرزی در می ۲۲ ، انجام میابد، با آزمون حساسی مواجه است.

XS
SM
MD
LG