لینک های دسترسی

قاضی القضات محبوب پاکستان وظیفۀ خود را اشغال کرد


قاضی القضات پاکستان امروز سه شنبه، بیشتر از یک سال بعد از برکناری اش، وقتی وظیفۀ خود را اشغال نمود، منحیث یک قهرمان از او استقبال شد.

وکلای مدافع حین مواصلت افتخار محمد چودهری به محکمه در اسلام آباد، بر وی گل افشانی کردند.

بعدتر، چودهری در محضر یک تعداد زیاد مردم در تالار محکمه گفت قوۀ قضائیۀ حقیقی اعاده گردیده است.قاضی القضات همچنان از قانون دانان تقاضا کرد تا فساد اداری گسترده را از کشور محو کنند.

پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق در سال ۲۰۰۷، چودهری و ۶۰ قاضی ارشد دیگر را از بیم اینکه بمقابل کوشش او برای انتخاب مجدد اعتراض قانونی میکنند، برکنار نمود.اکثریت سایر قضات نیز دوباره مقرر شده اند.

برتانیه و ایالات متحده نیز از بازگشت چودهری به محکمه استقبال نموده آنرا یک قدم اول در راۀ مصالحۀ سیاسی خواندند.

XS
SM
MD
LG