لینک های دسترسی

Breaking News

هالبروک باز نگری ستراتیژی امریکا را در مورد افغانستان با ناتو  در میان گذاشت


ریچارد هالبروک نمایندۀ خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان باز نگری ستراتیژی قصر سفیدرا در مورد افغانستان باهم پیمانان ناتو در بروکسل درمیان گذاشت.

روزنامۀ گاردین چاپ برتانیه می نگارد که قرار است حکومت اوباما بازنگری پالیسی خود را در مورد افغانستان هفتۀ آینده در کنفرانس خاص بین المللی که هیلری کلنتن وزیر خارجۀ ایات متحدهآنرا تقاضا نمود درهاگعلنی سازد.

هالبروک دیروز واکنش اروپائی ها رادر برابر پالیسی جدید جمع آوری کرد وبقول منابع ناتو این تغیر پالیسی هنوز هم بعضی تعدیلاتی را ایجاب میکند.

بقول سخنگوی ناتو، هالبروک برضرورت بر خورد منطقوی، بشمول پاکستان ، و تسریع مساعی نظامی و ملکی تاکید داشت.

هالبروک میگوید تقارن زیاد تشویق کنندۀ نظریات رابین متحدین ناتوکه عساکری اعزام کرده اند و ایالات متحده دریافته است.

آقای اوباما روز یکشنبه در مصاحبۀ با تلویزیون سی بی اس امریکا گفت ایالات متحدهدر صدد یک ستراتیژی جامع برای افغانستان است و افزود آنچه ما نمیتوانیم بکنیم آنست که فکر کنیم که تنها بر خورد نظامی در افغانستان خواهد توانست مشکلات را حل نماید.

آنچه ما در صدد آن هستیم یک ستراتیژی جامع است و یک ستراتیژی خروج نیز خواهد بود و باید درک شود که این ماموریت ابدی نیست.

آقای اوباما درین مصاحبه گفت ما میخواهیم مطمئن گردیم که القاعده دیگر نمتیواند بر ایالات متحده و منافع این کشور و متحدین ما حمله کند. این اولویت شماره یک ماست.

روزنامۀ کریسچین ساینس مانیتورمی نویسد که ریچارد هولبروک نمایندۀ خاص ایات متحده برای افغانستان و پاکستان میگوید غرب پاکستان مشکل عمدهدر حل جنگ هشت سالۀ است که متحدین را منقسم ساخته است.

کریسچین ساینس مانیتور می نگارد طالبی ساختن سواتدر غرب پاکستان هم سرحد با افغانستان بزرگترین تعجب آقای هولبروک در اولین سفر حقیقت یابی اوبه منطقه در ماه گذشته بود.

هولبروک میگوید از سال گذشته به اینطرف اوضاع افغانستان تغیر نکرده ولی اوضاع پاکستان تغیر کرده است.

نمایندۀ خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان میگوید هستۀ معضله برای غرب، غرب پاکستان استولی عساکر ایالات متحده و یا ناتو دران منطقه در پاکستان تعبیه نخواهد شد.

هولبروک در بروکسل بود که با متحدین ناتو قبل از کنفرانس سران روی ستراتیژی جدید ایالات متحده برای افغانستان مذاکره کند. وی گفت ایالات متحده دو بار اشتباه تاریخی نمود.

یکی با کناره گیری بعد از خروج عساکر اتحاد شوروی سابقه از افغانستان در اواخر سالهای ۱۹۸۰و بار دیگربعد از اولین حمله علیه طالبان و القاعده در سال ۲۰۰۳ .

هولبروک گفت حکومت رئیس جمهور اوباما بر خورد منطقوی به بحران افغانستان خواهد نمود و بر تربیه و تقویۀ قوایپولیس افغانستان عطف توجه خواهد کرد که به گفتۀ او ناکافی و یک سازمان عمیقاً فاسد است.

روزنامۀ نیویارک تایمز نحوۀ کاررئیس جمهور اوباما را با سلف او رئیس جمهور بُش مورد ارزیابی قرار داده و می نویسد رئیس جمهور اوباما به ندرت عبارت جنگ علیه دهشت افگنی را بکار میبرد.

آقای اوباما مانند رئیس جمهور سابق جورج بُش صبحانه گزارشهای استخباراتی محرمانه را میشنود ولی حتمی نیست که نخستین قلم در تقسیم اوقات کار روزانۀ او قرار داشته باشد.

و زمانیکه تصمیم گرفت هفده هزار عسکر را به افغانستان اعزام دارد آنرا از طریق یک بیانیۀ تحریری اعلام داشت نه یک بیانۀ علنی.

نیویارک تایمز مینویسد وقتی که رئیس جمهور اوباما تصمیم عمدۀ دیگر،یعنی ستراتیژی جدید برای افغانستان را، بحیث سر قوماندان اعلای اردو اتخاذ میکند بر حسب ضرورت و عادت در نقشی تبارز خواهد کرد که با سلف او رئیس جمهور بُش کاملاً متفاوت خواهد بود.

البته آقای اوباما رهبری در یک عصر بسیار متفاوت را بدوش دارد. آقای بُش خود را بحیث سر قوماندان اعلای ارود در زمان آزمایش سخت حملات یازدهم سپتمبر تشخص داد.

آقای اوباما خود را نه تنها با دو جنگ بلکه با مجادله بااقتصاد علیل جهان مواجه می بیند که جینیت ناپولیتانو وزیر امنیت داخلی او آنرا تهدیدی به کشور خوانده است.

نیویارک تایمز می نگارد در حالیکه آقای بُش خود رارئیس جمهور زمان جنگ میخواند ، این عبارت چنین معلوم میشود که از لغتنامۀ آقای اوباما حذفشده است.

نیو یارک تایمز می نگارد که وزنۀ رهبری نظامی بسیار کمرنگ شده است . آقای اوباما در مصاحبۀ خود با تلویزیون سی بی اس گفتاعزام عساکر اضافی به افغانستاندشوار ترین تصمیم ریاست جمهوری جوان بوده است.

XS
SM
MD
LG