لینک های دسترسی

۵ میلیارد دالر کمک امریکا به افغانستان 'تا هنوز کاملا مصرف نشده است'


بر اساس یک گزارش روزنامۀ واشنگتن تایمز، از جمله کمکهای قبلی ایالات متحده به افغانستان، پنج میلیارد دالر آن تا حال کاملآ مصرف نگردیده است.

گزارش میافزاید، اکنون که امریکا قصد ارسال نیرو و کمک های بیشتر به افغانستان را دارد، تحقیق کننده گان میکوشند تا دلیل عدم مصرف کامل پنج میلیارد دالر کمک قبلی، مقدار مصرف آن در امور بازسازی و آموزش ناکافی پولیس افغان را جستجو نمایند.

XS
SM
MD
LG