لینک های دسترسی

آیکنبیری: منابع و مساعی ما در افغانستان غیر کافی بوده است


سفیر تعین شده براک اوباما در افغانستنان میگوید، محو پیروزی های طالبان در منطقه مستلزم عساکر بیشتر، کمک بیشتر و برخورد انسجام داده شده با پاکستان است.

دگرال جنرال کارل آیکنبیری، امروز پنجشنبه به کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده گفت، منابع و مساعی ما در افغانستان غیر کافی بوده است.

جنرال آیکن بیری گفت، به عساکر بیشتر ایالات متحده و ناتو ضرورت است. او از جامعه بین المللی تقاضا کرد برای تقویه و توسعه اردوی ملی و قوای پولیس افغانستان، سعی بیشتر بخرچ دهند.

مامورین ایالات متحده میگویند، رئیس جمهور اوباما محتملاَ فردا جمعه عناصر کلیدی ستراتیژی جدید اش را برای افغانستان افشاء خواهد کرد.

دفتر ریاست جمهوری آقای کرزی میگوید، آقای اوباما امروز پنجشنبه به آقای کرزی تیلفون کرد تا او را در جریان نکات اساسی پلان اش قرار بدهد.

رئیس جمهور اوباما قبلاً تعبیه ۱۷ هزار عسکر اضافی ایالات متحده را در افغاننستان پذیرفته است.

در افغانستان، از هنگامیکه یک ائتلاف از نیرو های برهبری ایاات متحده، حکومت طالبان را در ۲۰۰۱ از قدرت خلع کرد، خشونت گرائی تندروان به بلند ترین سطح اش ازدیاد یافته است.

XS
SM
MD
LG