لینک های دسترسی

کنفرانس شانگهای در مسکو روی موضوع افغانستان


هیت های از چین و کشور های آسیای میانه بروز جمعه در مسکو روی موضوع افغانستان با هم ملاقات میکنند.

این ملاقات اشاره ای است به غرب که در تشکل ستراتیژی جدید افغانستان علایق آنان نیز باید در نظرگرفته شود.

درین این کنفرانس که توسط اتحادیه شانگهای تنظیم گردیده است، روسیه، چین، قزاقستان، تاجکستان قزغزستان و ازبکستان شامل اند.

قرار است نمایندگان ایران و امریکا، همراه با بان کی مون، سر منشی ملل متحد، نیز درین کنفرانس شرکت کنند.

تحلیل گران غربی میگویند گردهمآیی شانگهای راهی میباشد برای روسیه و چین در مقابله با نفوذ غرب در آسیای مرکزی که وسیع بوده و دارای منابع غنی است.

این کنفرانس چهار روز از قبل تدویر کنفرانسی در مورد افغانستان در هاگ دایر میکردد.

XS
SM
MD
LG