لینک های دسترسی

تقاضا از اوباما مبنی بر تاکید بر حقوق بشر در افغانستان


گروۀ مراقب حقوق بشر از براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده تقاضا کرده تا در مشی جدید خود برای افغانستان، حقوق بشر را اولویت قرار دهد.

این گروۀ مراقب حقوق بشر مقیم نیویارک فهرست قدم هایی را فرستاده که میگوید برای بهبود جو حقوق بشر در افغانستان لازمیست.

درین جمله، محافظت از امنیت افراد ملکی، اصلاحات نظام قضائی، تقویۀ حقوق زنان و محافظت از آزادی بیان شامل است.

گروۀ مراقب حقوق بشر همچنان از ایالات متحده خواستار شد تا تلفات اهالی را در جریان عملیات نظامی بحد اقل نگهدارد و مطمئن شود که پالیسی توقیف در زندان بگرام در افغانستان با قوانین بین المللی تطابق داشته باشد و از حقوق زندانیان محافظت کند.

این گروه میگوید هزاران عسکر اضافی ایالات متحده بسوی افغانستان روان هستند و قوای نظامی ایالات متحده باید تدابیر اساسی امنیتی را برای افغان ها در محلات منازعه و غیر منازعه فراهم کند.

XS
SM
MD
LG