لینک های دسترسی

غور برتاینه در مورد ازدیاد عساکرش در افغانستان


یک جنرال ارشد برتانیه میگوید کشورش شاید عساکر بیشتر به افغانستان بفرستد تا اطمینان حاصل شود که ماموریت تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان ناکام نگردد.

جنرال ریچارد دنت به روزنامۀ تایمز لندن گفت که برتانیه آماده است مناصفۀ یک لوا، یعنی دو هزار عسکر اضافی را جهت کمک در تجدید مساعی ایالات متحده در جنگ با شورشیان طالب به افغانستان اعزام کند.

این عساکر از لوای میکانیزۀ شماره ۱۲ بود که برای سوقیات به عراق، تربیه میشدند.

این جنرال میگوید هرنوع تصمیم مبنی بر اعزام عساکر باید منظوری کابینۀ برتانیه را حاصل نماید.

در حال حاضر ۳۸۰۰ عسکر برتانوی در افغانستان مستقر میباشند.

XS
SM
MD
LG