لینک های دسترسی

Breaking News

به مرکز امریکائی در سوریه اجازه داده شد باز گردد


در حالیکه روابط بین ایالات متحده و سوریه بهبود مییابد، سوریه اجازه داده است که مرکز لسان امریکا در دمشق دوباره باز شود.

یک سخنگوی سفارت ایالات متحده در سوریه بروز شنبه ازین اقدام استقبال کرده آنرا یک انکشاف مثبت در روابط بین ایالات متحده و سوریه خواند.

سوریه در قبال یک حملۀ نظامی ایالات متحده بر آن کشور در سال گذشته، هدایت داد تا این مرکز لسان همراه با مرکز فرهنگی امریکا و مکتب امریکائی در دمشق مسدود گردد.

ایالات متحده گفت آن حمله یک تندرو را که در ورای سرحد در عراق عملیات میکرد، هدف قرار داده بود.

اخیراً سوریه و ایالات متحده، هردو در صدد بهبود روابط شده اند.

ایالات متحده از وقتی که سوریه در قتل سال ۲۰۰۵ رفیق حریری، صدراعظم لبنان دخیل خوانده شد، در سوریه سفیر ندارد. سوریه هر نوع دخالت دران قتل را تکذیب کرده است.

XS
SM
MD
LG