لینک های دسترسی

مظاهرات هزاران نفر در لندن به پیشواز جلسۀ سران ۲۰ کشور صنعتی


هزاران مظاهره چی به پیشواز کنفرانس سران گروۀ ۲۰ کشور صنعتی مجوزۀ هفتۀ آینده، در جاده های لندن احتجاج میکنند.

ده ها هزار احتجاج کننده بروز شنبه در هوای سرد و بارانی اجتماع کردند تا در سراسر شهر راه پیمائی نموده خواستار اقدام برای ایجاد مشاغل، عدالت برای ناداران و تغیر اقلیم گردیدند. قرار بود این راه پیمائی در هاید پارک لندن خاتمه یابد.

سازمان دهندگان این احتجاج شامل اتحادیه های کارگری، سازمان های مذهبی و طرفدار محیط زیست میباشد. عنوان این راه پیمائی « به مردم اولویت بدهید» است.

انتظار میرود که این احتجاجات برای چندین روز ادامه بیابد.

در لندن به پیشواز کنفرانس اقتصادی سران گروۀ ۲۰ کشور صنعتی تدابیر امنیتی تشدید شده ولی پولیس و سازمان دهندگان احتجاجات میگویند انتظار دارند این راه پیمائی مسالمت آمیز باشد.

این احتجاجات و کنفرانس سران در حالی صورت میگیرد که یک پس روی اقتصادی در سراسر جهان مستولی است و شرایط اقتصادی از سال های ۱۹۳۰ باینطرف نظیر نداشته است.

XS
SM
MD
LG