لینک های دسترسی

امر توسعه دوره ریاست جمهوری حامد کرزی


یکی از رسانه های خبری افغانستان میگوید، ستره محکمه آنشکور توصیه کرده است که حامد کرزی، ریس جمهور افغانستان، تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آنکشور، در مقامش باقی بماند.

این امر که بروز یکشنبه اعلام گردید، دوره ریاست جمهوری کرزی را از موعد تعین شده، یعنی ۳۱ می که در قانون اساسی گنجاینده است، توسعه میدهد.

قانون اساسی خواستار رای گیری درین زمینه قبل از ۲۱ می گردیده بود. ولی کمیسیون انتخاباتی افغانستان انتخابات را تا ۲۰ اگست، بخاطر کار های لوژیستکی و مسایل امنیتی، به تعویق انداخت.

کرزی در شروع ماه جاری گفت، هنوز تصیم نگرفته است که خود را برای دور دیگر ریاست جمهوری انتخاب میکند یا خیر.

او همچنان گفت خواستار شده است که تا برگزاری انتخابات، در کرسی ریاست جمهوری باقی بماند، و از ستره محکمه هم رسش نموده که آیا این کار قانونی است یا خیر.

گرو های رقیب گفته اند، آنها با توسعه دور ریاست جمهوری کرزی مخالف اند.

XS
SM
MD
LG