لینک های دسترسی

Breaking News

صلیب سرخ: مردم در افغانستان و شمال غرب پاکستان در ماه های آینده با خطر روز افزون مواجه خواهد شد


کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ هشدار میدهد که اهالی در افغانستان و شمال غرب پاکستان بخاطر بی ثباتی سیاسی و جنگ در دو کشور، شاید با خطر روزافزون خشونت در ماه های آینده مواجه شوند.

رئیس عملیات جنوب آسیای آن اداره از ایالات متحده و سایر کشورها تقاضا میکند تا داعیۀ اهالی را یک موضوع عاجل تلقی کنند.

ژاک دُ مایو بروز دوشنبه، یک روز قبل از یک کنفرانس بین المللی روی موضوع افغانستان در هاگ بیانیه ای صادر نمود.

دُ مایو میگوید منازعات مسلحانه در افغانستان تشدید شده در حالیکه در شمال غرب پاکستان، منازعات مسلحانه اهالی را مجبور ساخت از خانه های شان فرار کنند.

او میگوید این ادارۀ کمک دهنده بودجۀ خود را برای پاکستان دو برابر ساخته و به تقریباً ۴۶ ملیون دالر رسانیده است.

XS
SM
MD
LG