لینک های دسترسی

نظریات کارشناسان امریکایی در پرتو استراتیژی جدید ایالات متحده برای افغانستان


روزنامه واشنگتن پوست از اندریو بیسویچ، استاد تاریخ و روابط بین المللی در پوهنتون بُاستن نقل قول نموده است که استراتیژی جدید رئیس جمهور براک اوباما برای افغانستان نمایانگر بهبود قابل ملاحظۀ نسبت به روش حکومت بش در قبال ماموریت افغانستان میباشد.

بدون اینکه آقای اوباما تشریح کرده بتواند، اکنون افغانستان برای او به یک جنگ حیاتی مبدل شده است.

این کارشناس در پاسخ به سوال خود که برای سعادتمندی امریکا آیا افغانستان مهم است یا مکسیکو، میگوید این سوال خود جواب را ارائه میکند.

اگر ایالات متحده میلیارد ها دالر را برای انکشاف و امنیت میخواهد سرمایه گزاری نماید، پس چرا مسلۀ افغانستان باید اولویت داشته باشد؟

واشنگتن پوست نظر دینس کُشنیش، نماینده دموکرات از ایالت اوهایو در مجلس نماینده گان کانگرس امریکا را چنین بازتاب داده است.

در موجودیت یک وضع پُرمخاطره که توسط حکومت قبلی ایجاد شده بود، رئیس جمهور اوباما یک طرح متفکرانه را معرفی نمود. ما نمیتوانیم از نگرانی های امنیت ملی امریکا و وظیفه وجدانی که برای کمک نمودن به افغان ها داریم، چشم پوشی نمائیم.

ولی تا هنوز حضور نظامی ما در افغانستان با مشکلات همراست. روش حضور گستردۀ نظامی، غیرموثر ثابت شد. ما قبلاً آموختیم که طالبان افغانی و پاکستان متحد شده اند تا علیه حضور نظامی ایالات متحده مبارزه کنند، که این امر تهدید وسیعتری را متوجه عساکر امریکایی میسازد.

در عوض، بجای تحمیل نمودن یک ائتلاف قلابی، ما باید ائتلاف های قبائلی را کمک نمائیم. زمانیکه طرح رئیس جمهور اوباما شکل میگیرد، امر خروج باید با نیاز مساعدت افغان ها متوازن باشد.

هدف نهای باید برگشت دوباره عساکر امریکایی هر چه زودتر به ایالات متحده باشد.

نظر سارا شیفز، مشاور جنرال دیوید مکرنن، قوماندان نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان نیز در روزنامه واشنگتن پوست منتشر شده است.

او گفت است اوباما بخاطر خلاصه ساختن اهداف خود در افغانستان تحت فشار قرار داشت، ولی او چنین کاری نکرد. ماموریت افغانستان منابع کافی نداشت. طرح او این اشتباه را حل ساخته است.

اوباما امیدواری برای ترک افغانستان بعد از مذاکره با طالبان و یا اجازه دادن به آنها تا بر حکومت افغانستان غالب شوند رد نمود. مهمتر از همه او روی سوء استفاده حکومت کابل که مردم را بسوی طالبان میکشاند صحبت نموده است. افزایش مهیج کمک های ملکی نیز قسمتی ازین تغیر است.

کلنت دگلاس، خبرنگار آزاد برای روزنامه واشنگتن پوست نوشته است که با اعلام چنین ستراتیژی او واضح ساخت که مسلۀ افغانستان را درک میکند و میداند که در عقب شورشگرائی چه فعالیت های دیگری صورت میگیرد.

او مسلۀ را بشکل منطقوی دیده پاکستان، هند و حتی ایران را نیز شامل ساخت. او علاقمندی مذاکره را با تمام جانبین نشان داده و برای القاعده واضح ساخت که مذاکره با آنها وجود ندارد.

جان نگل رئیس مرکز امنیت جدید امریکا از طریق واشنگتن پوست ابراز نظر کرده گفته است، نیرو های خارجی ندرتاً برنده جنگ ضد شورشی میشوند.

در عوض، آنها فرصت را برای کشور میزبان مساعد میسازند که قوای امنیتی محلی را ایجاد نماید که در انتها مغلوب کننده شورشگرائی همان قوای محلی میباشد.

استراتیژی اوباما اولین باری است که برای افغان ها منابع و مربیون را مهیا میسازد تا بتوانند نیرو های افغانی را ایجاد نمایند تا با شورشی ها مقابله نماید.

قوای نظامی افغانستان تا هنوز به حد کافی توسعه نیافته، و مربیون امریکایی میتوانند آنها را مسلکی ساخته و در صورت ضرورت در مبارزات قوای امریکا میتواند در بخش هوائی نیز از آنها حمایت کند.

میگن او سولیون، استاد پوهنتون هارود و سابق مشاور امور عراق و افغانستان در ختم مقاله نوشته است که استراتیژی جدید با مهمترین تجربه عراق آراسته شده است که با تامین امنیت، هیچ چیزی مهمتر از بدست آوردن حمایت مردم عام نمیباشد.

تربیه و تجهیز نیرو های بین المللی در افغانستان پروژه های میانه و طویل مدت است. مهمتر از آن، استراتیژی جدید بالای تامین امنیت مردم عام تاکید میکند که روحیه شان توسط دهشت افگنان تضعیف میشود.

این کوشش موفق در عراق اساس عمده برای پیشرفت های بعدی بود. در حالیکه تمام تجارب عراق در افغانستان صدق نمیکند، تامین امنیت مردم عام در حالی مهم است که رئیس جمهور اوباما میخواهد تعهد امریکا را جهت محو چالش ها در افغانستان و پاکستان تجدید میکند.

XS
SM
MD
LG